Үнийн санал
 • Диплом
 • Микро кредит

Диплом баталгаажуулах кредитийн багцууд

Багц 1

₮400,000/100 Кредит

Авах
 • HEMIS баталгаажуулалт

 • icon

  Pay-as-you-go төлбөрийн систем

 • Дизайн загварууд - 3

 • Дотоод гарын үсэг - 1 хүртэл

 • icon

  GPA динамик интерфейс

 • icon

  Захиалгат дипломын загвар

 • icon

  Хүлээн авагчийн танин баталгаажуулалт

 • icon

  Сертификатын анимэйшн

 • Засвар үйлчилгээ, хадгалалтын төлбөр (жил/диплом) - ₮300

Popular

Багц 2

₮3,800,000/1000 Кредит

Авах
 • HEMIS баталгаажуулалт

 • Pay-as-you-go төлбөрийн систем

 • Дизайн загварууд - 10

 • Дотоод гарын үсэг - 2 хүртэл

 • GPA динамик интерфейс

 • Захиалгат дипломын загвар

 • Хүлээн авагчийн танин баталгаажуулалт

 • icon

  Сертификатын анимэйшн

 • Засвар үйлчилгээ, хадгалалтын төлбөр (жил/диплом) - ₮300

Багц 3

₮35,000,000/10000 Кредит

Авах
 • HEMIS баталгаажуулалт

 • Pay-as-you-go төлбөрийн систем

 • Дизайн загварууд - ∞

 • Дотоод гарын үсэг - 4 хүртэл

 • GPA динамик интерфейс

 • Захиалгат дипломын загвар

 • Хүлээн авагчийн танин баталгаажуулалт

 • Сертификатын анимэйшн

 • Засвар үйлчилгээ, хадгалалтын төлбөр (жил/диплом) - ₮300